Ana içeriğe atla

Ekonomi Bölümü

ASBÜ Ekonomi Bölümü lisans programı, ekonomi bölümlerinde standart olarak okutulan mikro ekonomi, makro ekonomi, ekonometri, maliye politikası ve para politikası gibi zorunlu derslerin yanında seçmeli ders havuzunu çok kapsamlı tutarak öğrencilere ilgi duydukları alanda uzmanlaşma imkânı vermeyi amaç edinir.

ASBÜ'nün bir araştırma üniversitesi olma özelliği ile uyumlu olarak, Ekonomi Bölümü var olan bilgiyi öğrencilere aktarmanın yanında kısa makale yazma ödevi ve bitirme projesi gibi uygulamalarla henüz daha lisans eğitimi alırlarken öğrencilerin bilime katkı sağlama perspektifi edinmelerini hedefler.

Ekonomi Bölümü ders müfredatı aşağıdadır.

 

 

I. Yarıyıl

 

ECON101

İKTİSADA GİRİŞ I

INTRODUCTION TO ECONOMICS I

ECON103

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK I

MATHEMATICS FOR ECONOMISTS I

PHIL101

SOSYAL BİLİMLERİN TARİHİ VE FELSEFESİ

HISTORY AND PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES

ECON106

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

RESEARCH METHODS

ENG111

AKADEMİK İNGİLİZCE I

ACADEMIC ENGLISH I

AİİT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

TURK101

TÜRK DİLİ I

TURKISH LANGUAGE I

 

II. Yarıyıl

 

ECON102

İKTİSADA GİRİŞ II

INTRODUCTION TO ECONOMICS II

ECON104

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK II

MATHEMATICS FOR ECONOMISTS II

LAW902

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

BASIC CONCEPTS OF LAW

BUS106

İŞLETMEYE GİRİŞ

INTRODUCTION TO BUSINESS

ENG112

AKADEMİK İNGİLİZCE II

ACADEMIC READING IN SOCIAL SCIENCES II

AİİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

ATATÜRK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

TURK102

TÜRK DİLİ II

TURKISH LANGUAGE II

 

III. Yarıyıl

 

ECON201

MİKROİKTİSAT

MICROECONOMICS

ECON203

İKTİSATÇILAR İÇİN İSTATİSTİK I

STATISTICS FOR ECONOMISTS I

ECON205

BİLGİSAYAR VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

INTRODUCTION TO COMPUTING AND PROGRAMMING

HIST151

DÜNYA TARİHİ I

WORLD HISTORY I

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

IV. Yarıyıl

 

ECON202

MAKROİKTİSAT

MACROECONOMICS

ECON204

İKTİSATÇILAR İÇİN İSTATİSTİK II

STATISTICS FOR ECONOMISTS II

ECON206

KAMU MALİYESİ

PUBLIC FINANCE

HIST152

DÜNYA TARİHİ II

WORLD HISTORY II

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

V. Yarıyıl

 

ECON301

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI

MONETARY THEORY AND POLICY

ECON303

EKONOMETRİ I

ECONOMETRICS I

ECON305

ULUSLARARASI İKTİSAT

INTERNATIONAL ECONOMICS

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

VI. Yarıyıl

 

ECON302

MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI

FISCAL THEORY AND POLICY

ECON306

ULSLARARASI FİNANS

INTERNATIONAL FINANCE

ECON308

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

VII. Yarıyıl

 

ECON401

EKONOMİ SEMİNERİ

SEMINARS IN ECONOMICS

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

VIII. Yarıyıl

 

ECON402

TÜRKİYE EKONOMİSİ

TURKISH ECONOMY

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ

ELECTIVE

 

SEÇMELİ DERSLER/ELECTİVE COURSES

 

LAW202

TİCARET HUKUKU

BUSINESS LAW

BUS205

FİNANSAL MUHASEBE

FINANCIAL ACCOUNTING

POLS201

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I

HISTORY OF POLITICAL THOUGHT I

POLS202

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II

HISTORY OF POLITICAL THOUGHT II

ECON310

KAMU EKONOMİSİ

PUBLIC ECONOMICS

ECON304

EKONOMETRİ II

ECONOMETRICS II

ECON311

REFAH İKTİSADI

WELFARE ECONOMICS

ECON312

ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ

ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCE ECONOMICS

ECON313

İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA

ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT

ECON314

BİLİM VE TEKNOLOJİ İKTİSADI

ECONOMICS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ECON315

YENİ EKONOMİ

NEW ECONOMY

ECON316

OYUN TEORİSİ

GAME THEORY

ECON317

DEVLET BÜTÇESİ

GOVERNMENT BUDGETING

INT305

AVRUPA BİRLİĞİ

EUROPEAN UNION

INT301

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ I

THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS I

INT302

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ II

THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS II

INT306

ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK

INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

BUS403

STRATEJİK YÖNETİM

STRATEGIC MANAGEMENT

INT421

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

BUS421

PROJE YÖNETİMİ

PROJECT MANAGEMENT

ECON405

UYGULAMALI EKONOMETRİ

APPLIED ECONOMETRICS

ECON406

TARIM EKONOMİSİ

AGRICULTURAL ECONOMICS

ECON407

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

LABOUR ECONOMICS

ECON408

HUKUK VE EKONOMİ

LAW AND ECONOMICS

ECON409

ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR

INDUSTRIAL ORGANIZATIONS

ECON410

ULUSLARARASI İKTİSADİ KURUMLAR

INTERNATIONAL ECONOMIC INSTITUTIONS

ECON411

FİNANSAL RAPORLAMA VE ANALİZ

FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS

ECON412

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

TURKISH TAX SYSTEM

ECON403

ENERJİ EKONOMİSİNE GİRİŞ

INTRODUCTION TO ENERGY ECONOMICS

ECON404

SOSYAL POLİTİKA VE GELİR DAĞILIMI

SOCIAL POLICY AND INCOME DISTRIBUTION

ECON413

HESAPLANABİLİR GEN. DENGE M. GİRİŞ

INTRODUCTION TO COMP. GEN. EQ. MODEL