Ana içeriğe atla

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin hangi nedenlerle farklılaştığına dair iktisat teorileri incelenir. Lisans ve lisansüstü programlarda açılan derslerde, uluslararası ticaretin iktisadi kalkınmadaki işlevine dair teoriler analitik ve tarihsel düzlemde eleştirel bir bakış açısıyla öğrencilere aktarılmaktadır.