Ana içeriğe atla

20. yüzyılın en etkili iktisatçılardan biri olan Paul Samuelson iktisat bilimini “İktisat bireylerin ve toplumun alternatif kullanım alanları olan kıt kaynakları nasıl istihdam ettiğini, farklı tür malları zaman içerisinde nasıl ürettiğini ve toplumdaki farklı bireyler arasında tüketim için bu malları nasıl dağıttığını araştırır (Samuelson 1967).” şeklinde tanımlamıştır.

ASBÜ Ekonomi Bölümü, İktisat Bilimi'ni kıt kaynakların etkin kullanımına indirgeyen bu anlayışın aksine iktisadın işsizlik, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularla da ilgili olduğu düşüncesinden yola çıkılarak kurulmuştur. Bu nedenle öğrencilerin,

 • karmaşık iktisadi sistemleri basite indirgeyerek iktisadi hayatta neler olup bittiğini anlamaya, yorumlamaya ve iktisadi öngörü yapmaya yetkin bireyler olarak yetişmesini,
 • araştırıcı, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi,
 • yerel, ulusal ve uluslararası iktisadi sorunlara çözüm üretebilecek düzeye gelmelerini,
 • sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji, tarih gibi birçok sosyal bilimin yanı sıra istatistik ve matematik gibi fen bilimleriyle de yakından ilişkili olan iktisadın geniş yelpazesini kapsayacak bir lisans eğitimi alarak teorik ve ampirik bilimsel çalışma yapabilmelerini,
 • liderlik edebilme ve birlikte çalışabilme yetileri kazanmalarını amaç edinmektedir.

Ekonomi Bölümü gerek ulusal ve uluslararası bağlantıları gerekse yetişmiş akademik kadrosuyla öğrencilerine güncel ulusal/uluslararası kaynakları ve yayınları kullanarak yüksek standartlarda bir eğitim vermeyi hedefler. Araştırma odaklı bir üniversite olan ASBÜ'nün ilkelerine uygun olarak Ekonomi Bölümünün akademik kadrosunda da kendi alanlarında ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmış öğretim üyeleri bulunmaktadır. Fakültemizde farklı alanlarda açılan dersler söz konusu disiplinlerde uzmanlaşmış öğretim üyeleri tarafından verilir.

ASBÜ Ekonomi Bölümü'nde eğitim dili İngilizcedir. Ayrıca öğrencilere ikinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı sunulmaktadır. Ekonomi Bölümü öğrencilerini bu uygulamadan faydalanma hususunda teşvik eder.

Lisans eğitimi sırasında Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programlarına uyumlu ve öğrenci hareketliliğini destekleyici bir eğitim programı sunulmaktadır.

Ekonomi Bölümü'nden mezun olan öğrenciler yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapabilirler.

Bunun yanı sıra öğrenciler mezun olur olmaz özel sektör, kamu ve düzenleyici kurumları içeren geniş bir yelpazede kariyer planı yapabilirler. Bu kurumlarda ekonomist, banka yöneticisi, mali müşavir veya uzman olarak çalışabilirler. Mezunların iş bulabilecekleri kurumlardan bazıları şunlardır:

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Ticaret Bakanlığı
 • Rekabet Kurumu
 • Enerji Piyasası Denetleme Kurumu
 • Kamu Bankaları ve Özel Bankalar
 • Diğer Finans Kuruluşları
 • Özel Şirketlerin Denetim, Analiz, Satış, Muhasebe, ve Finans Departmanları

--- Öğretim Üyelerimizin okunmasını önerdiği kitapların listesine ulaşmak için tıklayınız ---

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.