Ana içeriğe atla

İktisat Politikası Anabilim Dalında, maliye ve para politikası gibi kamu politikalarının iktisadi etkileri incelenmektedir. Para politikası araçları, vergi oranları, iş gücü piyasasında ve dış ticarette devlet müdahalesi, devletin piyasalardaki düzenleyici rolü gibi birçok konu bu anabilim dalı tarafından yürütülen lisans ve lisansüstü derslerde öğrencilere anlatılmaktadır.