Ana içeriğe atla

İşgücü piyasalarındaki ilişkiler mevcut teoriler yardımıyla iktisadi ve sosyal boyutlarıyla açıklanmaya, mevcut teorilerin yetersiz kalması durumunda ise yeni teoriler geliştirilmeye çalışılır. İşgücü piyasasını ilgilendiren işsizlik, göç, ücretler üzerine konan vergiler, gelir dağılımı, eğitim gibi konularda araştırma yapılır.