Ana içeriğe atla

İş gücü piyasalarındaki ilişkiler mevcut teoriler yardımıyla iktisadi ve sosyal boyutlarıyla açıklanmaya, mevcut teorilerin yetersiz kalması durumunda ise yeni teoriler geliştirilmeye çalışılır. İş gücü piyasasını ilgilendiren işsizlik, göç, ücretler üzerine konan vergiler, gelir dağılımı, eğitim gibi konularda araştırma yapılır.