Ana içeriğe atla

20. yüzyılda yaşamış en etkili iktisatçılardan biri olan Paul Samuelson iktisat bilimini şu şekilde tanımlanmıştır:

İktisat, bireylerin ve toplumun alternatif kullanım alanları olan kıt kaynakları nasıl istihdam ettiğini, farklı tür malları zaman içerisinde nasıl ürettiğini ve toplumdaki farklı bireyler arasında tüketim için bu malları nasıl dağıttığını araştırır.” (Samuelson 1967)

İktisat bilimini kıt kaynakların etkin kullanımına indirgeyen bir anlayışın aksine iktisadın işsizlik, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi kıtlık sorununa indirgenemeyecek konularla da ilgili olduğu düşüncesinden yola çıkarak,

ASBÜ Ekonomi Bölümü, öğrencilerin

  • karmaşık iktisadi sistemleri basite indirgeyerek iktisadi hayatta neler olup bittiğini anlamaya, yorumlamaya ve iktisadi öngörü yapmaya yetkin bireyler olarak yetişmesini,
  • araştırma, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi,
  • yerel, ulusal ve uluslararası iktisadi sorunlara çözüm üretebilmelerini,
  • sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji, tarih gibi birçok sosyal bilimin yanında istatistik ve matematik gibi fen bilimleriyle de yakından ilişkili olan iktisadın bu geniş yelpazesini kapsayacak bir lisans eğitimi alarak teorik ve ampirik bilimsel çalışma yapabilmelerini,
  • liderlik edebilme ve birlikte çalışabilme yetileri kazanmalarını,

amaç edinmektedir.

Ekonomi Bölümü, gerek ulusal ve uluslararası bağlantıları gerekse yetişmiş akademik kadrosuyla öğrencilerine güncel ulusal/uluslararası kaynakları ve yayınları kullanarak yüksek standartlarda bir eğitim vermeyi hedeflemektedir. Araştırma odaklı bir üniversite olan ASBÜ'de bu amaçla uyumlu olarak Ekonomi Bölümündeki tüm öğretim üyeleri kendi alanlarında ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmışlardır. Farklı alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyelerinin bulunması sayesinde açılan dersler bu alanda uzmanlaşmış öğretim üyelerince verilir.

ASBÜ Ekonomi Bölümünde eğitim dili İngilizcedir. Ayrıca öğrencilere ikinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı sunulmaktadır. Ekonomi Bölümü öğrencileri bu uygulamadan faydalanma konusunda teşvik eder.

Lisans eğitimi sırasında Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları ile öğrenci hareketliliğini destekleyici bir eğitim planı sunulmaktadır.